Παρουσίαση του βιβλίου «Της πλατείας τα μυστικά» του Θεόδωρου Θεοδωρή