Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός “Κούρος Ευρωπού” από την “Τέχνη” Κιλκίς