Νέα εργαστήρια STEM στο ΝΟΗΣΙΣ για παιδιά δημοτικού