Παράσταση από το Σύλλογο για το παιδί “Ο Παλμός της Νέας Ζωής”