Εταιρεία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος: «Vote your Aria – Ψηφίστε την δική σας Άρια».