Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση