Παράταση παραστάσεων για τις “Συνομιλίες Γυναικών” στο Μπενσουσάν Χαν