Η διαμαρτυρία και το ψήφισμα φορέων της Θεσσαλονίκης