“Τεν & Νις. Με τον φίλο μου το Λάκη τον Μπαλάκι” της Όλγας Καραγιάννη