Συμβαίνει τον Φεβρουάριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης