Σπύρος Τσιάπος: Η σύνδεση του γύρου με την αρχαιότητα και το σήμερα