Έκθεση μουσικών οργάνων από την ελληνική αρχαιότητα μέχρι το νεότερο ελληνισμό