Προκαταρκτική έρευνα για τα πεπραγμένα των προηγούμενων διοικήσεων του ΟΑΣΘ