«Η πόλη ανάποδα» λέγεται η νέα παράταξη για το δήμο Θεσσαλονίκης