Ομιλία «Γιαννούλης Χαλεπάς ( 1851-1938 )– Η ζωή και το έργο του»