Έρευνα για τα προβλήματα της πόλης από την παράταξη “ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”