«Το μυστικό συστατικό» του Αντώνη Ρεπανά αποκαλύπτεται…