«Ειδήσεις είναι…θα περάσουν» στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέξανδρος”