Υπογραφή σύμβασης για τη βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Ελευθερίας