Παρουσίαση του μυθιστορήματος “Γιατί;” στην Πρωτοπορία