Σε ιδιώτη και το τελευταίο περίπτερο στη Νέα Παραλία με 125.000 ευρώ