Από το δήμο Βόλβης άρχισε πανελλαδικά η εκστρατεία κατά της πλαστικής σακούλας