Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «Η λίμνη Κερκίνη και τα πέριξ»