Ενημερωτική εκδήλωση – Η ταυτότητα της πόλης μας μέσα από το παραλιακό μέτωπο