Ιδρύθηκε το Big Bang School, το Σχολείο του Μέλλοντος, στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης