Ξεκινούν τον Απρίλιο ομάδες σχολικής ετοιμότητας στο ΜΗ.ΛΟ

Ξεκινούν τον Απρίλιο ομάδες σχολικής ετοιμότητας στο ΜΗ.ΛΟ

Στο Μη.Λο ξεκινούν ομάδες σχολικής ετοιμότητας που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια των γνωστικών, γλωσσικών, κινητικών και ψυχοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο Δημοτικό σχολείο.

Όπως αναφέρουν οι παιδαγωγοί:

Με οδηγό τις αισθήσεις μας, το παιχνίδι, τη φαντασία, την αγάπη μας για την τέχνη και τη δημιουργία θα βοηθήσουμε τα παιδιά:

– Να αναπτύξουν όλες τις γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή.
-Να αναπτύξουν τον προφορικό και περιγραφικό τους λόγου, εμπλουτίζοντας παράλληλα το λεξιλόγιό τους.
-Να εξοικειωθούν με τις προμαθηματικές έννοιες.
-Να αναπτύξουν την λεπτή και αδρή κινητικότητά τους.
-Να ενισχύσουν δεξιότητες αλληλεπίδρασης και κοινωνικοποίησης.

 

Οι ομάδες είναι ολιγομελείς αποτελούμενες από 4-7 παιδιά και συντονίζονται από ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, εάν κριθεί απαραίτητο.

 

Απευθύνονται σε παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού το Σεπτέμβριο του 2019.

 

Η διάρκεια των ομάδων ορίζεται σε 15 εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 60′ και ξεκινούν τον Απρίλιο.

 

Θα προηγηθούν αξιολογήσεις ώστε να εκτιμηθεί το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το ΜΗ.ΛΟ

_______________________________________________
Μη.Λο-Δημιουργικός χώρος μάθησης, λόγου και επικοινωνίας
Εγνατίας 106, Θεσσαλονίκη (κέντρο)
τηλ: 2310 250 545
e-mail: milotherapy@gmail.com