“Λεύτερο Ζευγάρι” από το Δ.ΙΕΚ Θέρμης και σχολή Δήμητρα Ματθαιάδου και Μιχαήλ Μαντάς