«Συνομιλίες Γυναικών. Woolf vs Joyce» στην οικία Τέλλογλου