Τα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κυκλοφοριακή θωράκιση της πόλης