Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εγώ ο Μότσαρτ” από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης