Απρίλιος με εκδηλώσεις από την Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης