Παρουσίαση του βιβλίου “Το συναξάρι μου” του Στέλιου Νέστορα