Παρουσίαση του βιβλίου “Λόγου Κάριν. Ένας τιμητικός τόμος για την Κάριν Boklund – Λαγοπούλου”