Εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο ο Σπύρος Βούγιας