Δομηνικάνικο δείπνο-συμπόσιο ‘Mangú από το Θωμά Διάφα