«Όπερα για όλους» για φιλανθρωπικό σκοπό από το Ωδείο Άνω Πόλης