2α Τριεράρχεια 2019 από την Ε’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης