Ο «Φαέθων» στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης