“Φεστιβάλ Επταπυργίου”: ένας νέος πολιτιστικός θεσμός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας