Μαΐος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης