Συμβαίνει το Μαΐο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης