Έκθεση “Λία Ναλμπαντίδου. Αστικός Μυστικός κήπος. Μια ανάγνωση” από το ΜΙΕΤ