«Μάης των Παραμυθιών, Μέρες Παραμυθιών» για όγδοη χρονιά από την Action Art