Μαΐος στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες του δήμου Θεσσαλονίκης