“5 Σάββατα.. 5 ήπειροι.. 5 ταξίδια στο παρελθόν” στο Μη.Λο. therapy