Η Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε στο ετήσιο meeting της Collette