Σε ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πάρκο μετατρέπεται σήμερα το ΑΠΘ