Έκθεση φωτογραφίας από την Ε’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης