“Κουμ Κουάτ” στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών