Κάνε το καλό – Συναυλία Οικονομικής Ενίσχυσης στον Πολυχώρο WE